Abc ginekologii i położnictwa dla lekarzy POZ

Byliśmy obecni na konferencjach w:

  • Krakowie - 21.09.2018
  • Katowicach – 28.09.2018
  • Wrocławiu – 29.09.2018