48. Kongres naukowy polskiego towarzystwa urologicznego

48. Kongres naukowy polskiego towarzystwa urologicznego, Katowice 11.06.-14.06.2018
Ponad 1000 uczestników, szerokie spektrum tematów, wybitni eksperci z kraju i zagranicy, sesje obrazujące aktualny stan wiedzy z dziedziny urologii