Z5

z5
UMT-160
0000008_2-1
ok-0000005_1
ok-0000013_1
ok-0000021_1
ok-0000027
UMT-150
ok-0152

Unikalny, najwyższej jakości obraz, a także wszechstronność i mobilność to cechy nowego, przenośnego aparatu ultrasonograficznego z Color Doppler, model Z5 firmy Mindray. Szereg działań podjętych przez producenta i ukierunkowanych na zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznej opieki zdrowotnej, przyczyniły się do stworzenia aparatu o wysokiej wydajności i jednocześnie niskich kosztach zakupu. Z5 jest ultrasonografem o uniwersalnym.

 • obrazowanie harmoniczne z przesunięciem fazy
 • obrazowanie tkankowe harmoniczne
 • iBeam: przestrzenne obrazowanie wielopłaszczyznowe
 • iClear: adaptacyjna redukcja ziarna
 • iTouch: automatyczna optymalizacja (po wciśnięciu jednego przycisku)
 • iZoom: rozszeżenie obrazu na cały ekran

obrazowanie trapezoidalne - skanowanie ukośne na głowicach liniowych (2D Steer)
- obrazowanie szerokopasmowe wieloczęstotliwościowe: B, M, PW, HPRF, Color, Power i DirPower
- Free Xros Imaging: anatomiczny trym M-mode
- iScape View: obrazowanie panoramiczne z dopasowaniem w czasie rzeczywistym i obrazowanie trapezowe

Aparat współpracuje z głowicami:

 • 35C50EA – głowica convex szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa, do badań narządów jamy brzusznej, ginekologiczno-położniczych, narządów miednicy.
 • 75L38EA – głowica liniowa szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa, do badań małych i powierzchownie położonych narządów, naczyniowych, ortopedycznych, mięśniowo – szkieletowych.
 • 65EC10EA – głowica endokawitarna szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa, do badań ginekologicznych, położniczych, urologicznych.
 • 65C15EA – głowica microconvex szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa, do badań narządów jamy brzusznej pediatrycznej, kardiologicznych pediatrycznych, przezciemiączkowych.
 • 10L24EA – głowica liniowa szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa, do badań małych i powierzchownie położonych narządów, naczyniowych, ortopedycznych, mięśniowo – szkieletowych.