Stacjonarne aparaty RTG cyfrowe X-Twin

stacjonarne aparaty RTG Xtwin
stacjonarne-aparaty-RTG-Xtwin
xtwin_913ba0b86ed5a108534ea9addcea5f4d
xtwin_802068c72e94bcd76153d34c21adad34
xtwin_ab48797c5a9acd30d396b4cd7493b734
xtwin_f75d3f8977640d6973375c6ae8291759

Innowacyjne rozwiązania zastosowane w aparacie X-Twin, unikatowe na skalę światową, pozwalają znacząco zredukować nakłady finansowe i tym samym obniżyć koszty funkcjonowania jednostki, bez narażenia na utratę ważnych funkcjonalności w procesie diagnostycznym.

Zmniejszenie kosztów zakupu systemu zostało osiągnięte poprzez zastosowanie tylko jednego detektora półprzewodnikowego i uproszczeniu budowy aparatu do znacznie prostszego i tańszego montażu podłogowego. Aparat posiada dwie kolumny, umożliwiające wykonanie badań pacjentów w pozycjach leżących, stojących i siedzących. Konsola technika steruje wszystkimi funkcjami urządzenia, zintegrowanym kolimatorem i lampą rentgenowską.

Aparat jest wyposażony w cyfrowy detektor promieniowania rentgenowskiego, który posiada zmotoryzowany system pozycjonowania. Również zintegrowana lampa rentgenowska jest napędzana silnikiem i może być ustawiana indywidualnie do potrzeb. Trzonem aparatu są dwie zmotoryzowane kolumny wyznaczające przyszłość w technice wykonywania rutynowych badań rentgenowskich. Dzięki tym zmianom w porównaniu do konwencjonalnych systemów rentgenowskich z dwoma detektorami – jeden w stole, drugi w statywie – znacząco zmniejszono koszty zakupu i utrzymania aparatu. Ponadto koszty adaptacji gabinetu rtg są znacznie niższe, ponieważ nie ma konieczności wykonywania kosztownych analiz i prac budowlanych w celu dostosowania sufitu do ciężkiego zawieszenia sufitowego lampy rtg.

Aparat tego typu wykorzystuje najnowocześniejsze osiągnięcia technologiczne w celu otrzymywania obrazów najwyższej jakości przy stosowaniu najniższych dawek promieniowania rentgenowskiego, wszystko przy zachowaniu zasady ALARA (As Low As Reasonably Achievale). Wielkość dawki jest mierzona w układzie zintegrowanym z kolimatorem, wartości są prezentowane i archiwizowane. Obecność programów anatomicznych zapewnia optymalny dobór parametrów ekspozycyjnych gwarantujących otrzymanie zdjęcia najwyższych parametrach jakościowych. Dobór parametrów zdjęciowych oraz wyzwalanie ekspozycji odbywa się ze sterowni w celu ochrony personelu przed promieniowaniem.

Aparat jest jedynym na świecie systemem dwukolumnowym, gdzie detektor i lampa obracają się o 360 stopni wokół osi poziomej na swoich kolumnach, co pozwala wykonywać niezmiernie skomplikowane projekcje ortopedyczne, szczególnie z pacjentem pourazowym lub z ograniczoną ruchomością - aparat będzie się dopasowywał do każdego pacjenta a nie odwrotnie.

Cechy wyróżniające:

 • system dwukolumnowy do pionowej i poziomej ekspozycji RTG,
 • automatyczne ustawianie się lampy w osi detektora,
 • układ głowicy lampy podążający za ruchem detektora,
 • informacja o odległości, kącie pochylenia głowicy wyświetlana na panelu dotykowym nad obudową głowicy,
 • blat z włókna węglowego z poręczami,
 • automatyczne ustawianie się lampy w osi detektora pozycjonowane elektronicznie,
 • możliwość wykonywania zdjęć obszarów anatomicznych o wymiarach przekraczających obszar jednego pełnego zdjęcia (największy format 43x43cm) poprzez automatyczny ruch układu
 • detektor lampa, elektronicznego łączenia obrazów, zdjęcia całego kręgosłupa, całych kończyn wraz z miednicą, obręczą barkową, optymalizacji obrazu na łączeniach, dostosowanie do wymiarów anatomicznych – korekta zniekształceń geometrycznych – wymiary na zdjęciu odpowiadają 1:1 wymiarom anatomicznym,
 • cyfrowe wyznaczanie zależności geometrycznych – kąty, odległości
 • cyfrowy czuły detektor wysokiej rozdzielczości do zdjęć,
 • wysokowydajny generator wysokiej częstotliwości o precyzyjnym doborze parametrów,
 • optymalizacja dawki przez nowoczesny system automatyki
 • automatyczny dobór położenia układu detektor- lampa programowany elektronicznie
 • możliwość właściwego ustawienia położenia lampy, stołu i detektora przed wejściem pacjenta i bez fizycznej obecności technika w pomieszczeniu
 • automatyczne powiązanie zdjęcia z danymi personalnymi pacjenta, operatora, lekarza zlecającego,

Mechanika

Obie kolumny są mocowane na podłodze i mogą swobodnie przemieszczać się względem siebie i wokół pacjenta. Pozwalają na wykonanie projekcji ze wszystkich stron - silnikowo napędzanych z wysoką precyzją i doskonałym ustawieniem względem siebie lampy rtg i detektora. Dodatkowo konstrukcyjnie aparat może być zainstalowany prawie na każdej powierzchni podłogowej - obciążenie stropu każdej z kolumn wynosi tylko 200 kg/m2 !

Aparat nie wymaga żadnych kompromisów podczas pozycjonowania pacjenta do wymaganej projekcji. W pełni zmotoryzowany układ dwóch kolumn może poruszać się we wszystkich wymaganych pozycjach w najkrótszym możliwym czasie z wykorzystaniem zaprogramowanych położeń i dwukierunkowego systemu nadążnego. Możliwe jest zaprogramowanie indywidualnych ustawień programów anatomicznych według specyficznych potrzeb użytkownika.
Wyposażenie aparatu w system antykolizyjny w układzie lampy i detektora zwiększa jego bezpieczeństwo w codziennym działaniu np. w odniesieniu do wystąpienia potencjalnych incydentów medycznych oraz niepożądanych uszkodzeń urządzenia.

Specjalnie zaprojektowana konstrukcja układu lampa-detektor umożliwia wykonanie zdjęcia z każdym pacjentem oraz z każdym jego podparciem (łóżko mobilne, stołek, mobilny stół do badań z blatem przeziernym, przejezdny fotel pacjenta i inne umożliwiającego wykonanie konkretnej projekcji).
W połączeniu z mobilnym stołem kostnym aparat spełnia wszystkie oczekiwania wobec nowoczesnego stanowiska do wykonywania zdjęć urazowych. Dostęp do pacjenta możliwy jest ze wszystkich stron. Stół rentgenowski zapewnia wysoki stopień przezierności dla promieniowania, dzięki wykonaniu blatu z włókna węglowego.

Podpora blatu znajduje się z jednej strony stołu, zatem zdjęcia mogą być wykonywane ze wszystkich stron bez zbędnego przemieszczania pacjenta.
Ergonomiczna budowa aparatu ułatwia pracę dzięki obsłudze jednopunktowej, a przejrzysty ekran dotykowy umożliwia szybki wybór zaprogramowanych wcześniej ustawień. Dzięki temu personel ma więcej czasu dla pacjenta.

Detektor

System radiografii cyfrowej X-Twin w sposób szybki i profesjonalny pozwala uzyskać znakomitą jakość obrazu w ciągu bardzo krótkiego czasu. Wysokiej rozdzielczości cyfrowe obrazy są uzyskiwane przy niskim poziomie promieniowania i ciągu kilku sekund wyświetlane na stacji technika i dostępne do dalszej diagnostyki i analizy.

Zastosowanie przy jego konfigurowaniu detektorów cyfrowych firmy Perkin Elmer, których parametry takie jak wielkość pojedynczego piksela 100 µm daje przy obszarze aktywnym wymiarze jego powierzchni efekt bardzo dużej rozdzielczości obrazowania - powyżej 18 MPix ! Uzyskuje się przez to niezmiennie wyraziste obrazy przy jednoczesnej niskiej dawce promieniowania. Dodatkowo system może pracować hybrydowo wykorzystując system CR (radiografii pośredniej), co potwierdza pełną otwartość i wszechstronność zastosowań w cyfrowej radiografii.

Przy użyciu tylko jednego cyfrowego detektora system X-Twin umożliwia wykonanie zdjęć we wszystkich pozycjach stosowanych w cyfrowej radiografii projekcyjnej. Całkowicie zmotoryzowane sterowanie, synchronizacja detektora i lampy rtg z automatycznym centrowaniem pola naświetlania wspierają użytkownika w trakcie całego procesu diagnostycznego.
W porównaniu do technologii stosowanej do tej pory, obrazy o wysokiej rozdzielczości uzyskiwane są przy małej dawce promieniowania i w bardzo krótkim czasie. Pacjenci są zatem szybko diagnozowani bez konieczności oczekiwania w kolejce, a czas typowego badania uległ znacznemu skróceniu.

Konsola

Oprogramowanie analizujące obrazy z detektora półprzewodnikowego o wymiarach 43 x 43 cm zapewnia automatyczną optymalizację obrazu dla poszczególnych grup organów. Zawiera zaawansowane algorytmy do analizy i przetwarzania obrazu. Efekt końcowy stanowią znakomite zdjęcia z możliwością dalszego przesyłania oraz archiwizowania w formacie DICOM lub wydruku na drukarce laserowej wysokiej rozdzielczości.

Dzięki inteligentnym protokołom badania możliwe jest wykonanie w krótkim czasie zdjęć poglądowych nóg lub kręgosłupa - w pozycji stojącej, leżącej lub siedzącej. Specyfika zdjęć pediatrycznych w zakresie doboru filtracji i parametrów ekspozycji uwzględniana jest automatycznie.
Aparat posiada interfejs zgodny ze standardem DICOM 3.0, aby móc współpracować z istniejącym w placówkach zdrowia systemami informatycznymi (HIS / RIS) oraz cyfrowym archiwami obrazów (PACS).

Zdjęcia długie

Cyfrowa konsola technika oferuje możliwość uzyskiwania zdjęć długich kręgosłupa jak i kończyn dolnych - aparat jest wyposażony w moduł „stichingu” (elektronicznego sklejania obrazów dla uzyskania radiogramu całego kręgosłupa lub kończyn dolnych) w pozycji stojącej i leżącej. Cyfrowa technologia uzyskiwania obrazu wspierana przez detektor najnowszej generacji z optymalizacją dawki, pozwalają uzyskać wyróżniającą jakość obrazu o wysokim stopniu jasności i kontrastu.

Zastosowanie

 • Badania klatki piersiowej
 • Badania górnych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego
 • Badania układu moczowego – płciowego
 • Badania neuroradiologiczne i układu kostno-stawowego