Modulith SLC

Modulith-SLC_04

Modulith SLC firmy STORZ MEDICAL to pierwszy na świecie system wykorzystujący elektromagnetyczną falę uderzeniową w kardiologii (CSWT).

W ciągu ostatnich kilku lat firma Storz Medical prowadziła badania w ścisłej współpracy z wiodącymi instytutami medycznymi i stale ulepszała terapię falami uderzeniowymi do zastosowań kardiologicznych.

Obecnie wiele renomowanych ośrodków terapeutycznych stosuje innowacyjny MODULITH® SLC z dużym sukcesem w leczeniu dławicy piersiowej, choroby niedokrwiennej serca (HF), choroby tętnic wieńcowych.

Indywidualne dopasowanie parametrów fali uderzeniowej, odpowiednie namierzanie stref ogniskowania in-line za pomocą USG oraz wyzwalanie impulsów fali za pomocą sygnału EKG, czyni aparat Modulith bezpieczny i skuteczny w działaniu. Sposób leczenia nie wymaga stosowania znieczulenia oraz nie powoduje istotnych skutków ubocznych.

Wskazania:

 • oporna na leczenie dławica piersiowa
 • dolegliwości dławicowe w III lub IV° wg CCS
 • dolegliwości dławicowe w I lub II° wg CCS przy braku innych opcji terapii
 • choroba niedokrwienna serca
 • brak przepływu w naczyniach po wykonaniu angioplastyki
 • rozsiane zmiany w naczyniach wieńcowych
 • nie poddająca się rewaskularyzacji choroba wieńcowa

Efekty terapii CSWT

 • rozszerzenie naczyń i poprawa perfuzji mięśnia sercowego
 • synteza tlenku azotu
 • uwalnianie czynników wzrostu śródbłonka naczyniowego
 • neowaskularyzacja, tworzenie sieci nowych naczyń włosowatych
 • tworzenie nowych komórek macierzystych
 • zmniejszenie objawów dławicy piersiowej
 • zwiększenie wydolności

Link do strony producenta:
https://www.storzmedical.com/disciplines/cardiology/modulith-slc.html